Zgłoś piec

To ostatnie dni, by złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i uniknąć kary w wysokości nawet 5 tys. zł.

Termin upływa 30 czerwca, a obowiązek zgłoszenia źródła ciepła spoczywa na właścicielach mieszkań i lokali niemieszkalnych oraz zarządcach nieruchomości.

Formularze wniosków są do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W papierowej wersji, należy je składać w Centrum Świadczeń Rodzinnych, przy ulicy 3 Maja 16. W elektronicznej, pod adresem https://ceeb.gov.pl/

CEEB ma sprzyjać działaniom na rzecz poprawy jakości powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *