Smog dusi Zabrze

Polski Alarm Smogowy przedstawił liderów z zanieczyszczonym powietrzem. Jeśli ktoś miał nadzieję, że nie ma wśród nich Zabrza, pomylił się. I to bardzo. Smog dusi nas ponad 2 miesiące w roku, a norma pyłu PM10 jest przekroczona w naszym mieście ponad dwukrotnie.

Zestawienie dotyczy 2021 roku i zostało opracowane na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niestety, w Zabrzu, tak samo jak u wszystkich liderów rankingu, złe informacje nie kończą się na długim okresie życia w smogu i przekroczonych normach stężenia pyłu PM 10. Ze zdrowia okrada zabrzan także benzo[a]piren, wywołujący choroby nowotworowe. Jego średnioroczne stężenie, w miejscowościach umieszczonych w rankingu, wynosiło od 700 do 1500 proc. dopuszczalnej normy. I nie należy spodziewać się szybkiej poprawy. W obecnym sezonie grzewczym, ze względu na kryzys energetyczny, pewnie jeszcze trudniej będzie oddychać. 

26 października, prezydent Zabrza, wraz z gospodarzami 10 innym miast z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisała porozumienie w sprawie rządowego programu STOP Smog. Dzięki niemu Zabrze dostanie pieniądze na dofinansowanie instalacji ekologicznego ogrzewania oraz termomodernizację w 20 jednorodzinnych budynkach, należących do najmniej zamożnych mieszkańców. Znamienne, że wśród tak zdefiniowanych beneficjentów znalazło się miasto. Za fundusze z programu STOP Smog inwestycje zostaną przeprowadzone w 2 gminnych domach.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *