Zamknięty aż do wiosny

Wiadukt prowadzący do Sośnicy będzie remontowany dłużej niż zakładano.

Powodem jest niespodziewana okoliczność: należało wykonać nową dokumentację technologiczną, by rozebrać więcej fundamentów przyczółków wiaduktu. Ich lokalizacja – pod torami kolejowymi – znacznie utrudniła przeprowadzenie prac.

Projekt, poszerzony o dodatkowe roboty rozbiórkowe jest obecnie uzgadniany z PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, który jest zarządcą tej części infrastruktury. Ustalenia są na końcowym etapie. Na ich podstawie zostanie wykonany nowy harmonogram prac.

Wiadukt będzie zamknięty do wiosny 2023 r., a kierowcy zmuszeni, by do Sośnicy nie jechać ulicą Roosevelta. Inwestycję prowadzi Miejski Zarząd Dróg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *