21 milionów dla Stadionu

21 mln zł trafi z budżetu Zabrza do spółki Stadion. Taką decyzję podjęła prezydent, Małgorzata Mańka-Szulik. Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta była jej przeciwna.

Stadion zarządza Areną Zabrze, przy ulicy Roosevelta, a wcześniej był inwestorem budującym obiekt. – Zaplanowane w harmonogramie dokapitalizowanie w wysokości 21 mln zł zostanie przeznaczone, jak poprzednio, na wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. w celu sfinansowania budowy. Do spłaty jest jeszcze 80 mln zł zobowiązań- mówi Tadeusz Dębicki, prezes Stadionu. 

O przekazaniu milionów spółce poinformowano podczas grudniowej sesji Rady Miasta. Podczas poprzedzającego ją posiedzenia, Komisja Budżetu i Inwestycji nie zaopiniowała pozytywnie propozycji prezydent Zabrza.  Choć „za” byli Skuteczni dla Zabrza (Gabriela Bator, Janusz Bieniek, Łucja Chrzęstek-Bar, Krystian Jonecko) oraz ich koalicjanci z Prawa i Sprawiedliwości (Ferdynand Reiss, Grzegorz Turek), to z koalicji wyłamał się Sebastian Markisch (PiS). Jego wstrzymujący się głos zdecydował, że dyskusja zakończyła się wynikiem 6:6. Radni Nowego Zabrza i jeden z Lepszego Zabrza byli przeciwni kolejnemu dokapitalizowaniu Stadionu. – Małgorzata Mańka-Szulik nie liczy się opinią Komisji. Mimo naszego stanowiska, postanowiła przekazać kolejne dziesiątki milionów Stadionowi. W tym samym czasie wzrasta zadłużenie miasta, zabrzanie czekają kilkanaście lat na mieszkania komunalne, dofinansowanie za wymianę tzw. kopciuchów otrzymują po kilkunastu miesiącach. Mimo, że spółka znów otrzymała miliony, nie ma wiążących deklaracji o budowie czwartej trybuny. Takie podejście do zarzadzania finansami miasta jest szokujące i nie do zaakceptowania – mówi Agnieszka Rupniewska, przewodnicząca klubu Nowe Zabrze-Koalicja Obywatelska. 

Tadeusz Dębicki zapewnia jednak, że przygotowania do budowy czwartej trybuny toczą się zgodnie z planem. – Konieczne jest zaktualizowanie dokumentacji z 2010 r. O szczegółach: kosztach przedsięwzięcia, sposobie finansowania, terminach inwestycji oraz wprowadzonych zmianach poinformujemy, gdy zakończą się wszystkie prace przygotowawcze – mówi.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *